SAPO = SAmočinný POčítač
(SAPO = SAmočinný POčítač)

Kaleidoskop informácií o vede a technike