Tkáčsky stroj v histórii počítačov
(Tkáčsky stroj v histórii počítačov)

Kaleidoskop informácií o vede a technike