Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Tkáčsky stroj v histórii počítačov

  • V roku 1801 vymyslel francúzsky vynálezca Joseph Marie Jacquard tkáčsky stroj, v ktorom sa tkaný vzor vytváral pomocou dierkovaných kartičiek.
   • Zmena kartičky spôsobila to, čo by inak bolo možné urobiť iba prestavaním celého stroja. Ihly prechádzali systémom dier na kartónových kartách, preťahovali nite a tak tkali látku. Umiestnenie dier na kartách určovalo vzor materiálu, preto na výrobu nového návrhu stačilo tkáčom vytvoriť novú súpravu kariet. 
   • Tieto kartičky boli predchodcami neskorších diernych štítkov, ktoré sa používali na programovanie počítačov.
   Jacquard vystavil a predal svoj tkáčsky stroj priemyselníkom na svetovom trhu v Paríži v roku 1801. V priebehu 10 rokov sa predalo vyše 100 000 kusov tohto tkáčskeho stroja i napriek silnému odporu tkáčov, ktorých tento stroj pripravil o prácu.
   .
   Obr. 1 Jacquardov tkáčsky stav v múzeu vedy a techniky v Manchestri
   .
   Technológiu Jacquardovho stroja v roku 1834 použil Charles Babbage („Otec počítačov“), na vylepšenie svojho diferenčného stroja (angl. Difference Engine) na analytický stroj (angl. Analytical Engine).
   Stroj navrhol tak, že mal obsahovať
   • centrálnu výpočtovú aritmeticko-logickú jednotku
   • centrálnu riadiacu jednotku
   • jednotku pre vstup dát
   • jednotku pre výstup dát
   Podnetom pre navrhnutie stroja boli časté chyby, ktoré sa nachádzali v logaritmických tabuľkách.

   Zdroj: https://historiapc5.webnode.sk/historia/prve-programovatelne-stroje/ https://sk.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marie_Jacquard#/media/S%C3%BAbor:Jacquard.loom.full.view.jpg