Prehľad témy

 •  
   

  Úvod do problematiky MK

  Slide 4

  Vitajte vo Virtuálnom laboratóriu predmetu Manažment kvality, sekcie Úvod do problematiky MK. Nájdete tu Teoretickú základňu   () jednotlivých tém predmetu a, pre témy kde je to možné, Softvérové simulátory (Softvérové simulátory ) a/alebo Analytické nástroje (Analytické nástroje ) postupov a metód. 

  Garant predmetu Manažment kvality: doc. Ing Milan Žiška, PhD. 
  Cvičiaci predmetu: Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. 
  Autor virtuálneho kurzu: Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  SLOVENSKA TECHNICK UNIVERZITA V BRATISLAVE Prečo si vybrať a študovať predmet  manažment kvality na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU Bratislava?


 • 2
  Zobraziť iba tému 2

  Systém MK, základné pojmy

  Obsahuje: Teoretická základňa

  Prístup ku kvalite sa s časom postupne vyvíjal, pričom viaceré významné osobnosti v oblasti manažerstva kvality vymedzili pojem kvality roznym spôsobom.  Môžeme sa stretnúť s nasledujúcim chápaním kvality:

  Slide 1

  Juran: Kvalita je úžitok.

  Deming: Kvalita je uspokojenie potrieb zákazníka.

  Crosby: Kvalita je zhoda spožiadavkami.

  Feigenbaum: Kvalita je to, za čo ju považuje zákazník.

  Taguchi: Kvalita je minimum strát, ktoré výrobok od okamžiku svojej expedície spoločnosti spôsobí.

  Manažerstvo kvality sa v súčasnosti riadi podľa noriem ISO 9001. Definícia kvality podľa týchto noriem znie:

  Kvalita je súhrn vlastností produktu a jeho schopnosť uspokojiť požiadavky zákazníka súborom inherentných znakov. Slide 3

  Základné definície kvality, osobnosti manažérstva kvaliy, história vývoja kvality a história vývoja medzinárodných noriem sú uvedené v nasledujúcom dokumente:
  • Slide 1

    

   Zásady manažmentu a manažérstva kvality

   Aby si organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainteresovaných strán. Súhrn zásad manažérstva kvality je uvedený v priloženom dokumente.

  •  

   Budovanie SMK podľa ISO 9000

   Podľa noriem ISO radu 9000 je SMK (Systém Manažérstva Kvality) súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Základnou myšlienkou systémov kvality je poznatok, že kvalita výrobkov a služieb vzniká prostredníctvom kvality práce. Systém kvality znamená organizáciu práce spoločnosti zabezpečujúcej kvalitné produkty. Táto organizácia práce musí byť zdokumentovaná a musí byť zabezpečené jej dodržiavanie v praxi. Viac o systéme manažérstva kvality sa možete dočítať v priloženom dokumente.

  • Odporúčané zdroje:

   http://www.sutn.sk/default.aspx


 • 3
  Zobraziť iba tému 3

  Základné nástroje MK

  Obsahuje: Teoretická základňa

  Medzi základné nástroje využívané v manažmente kvality patria:

  1. Brainstorming


 • 4
  Zobraziť iba tému 4

  Práca v tíme

  Obsahuje: Teoretická základňa

  Cieľom prednášky je uviesť základné zásady pre formovanie, vedenie a komunikáciu v tímoch riešiacich konkrétne projekty, pracovné úlohy alebo problémy.


Preskočiť Navigácia

Navigácia

Preskočiť Nastavenia

Nastavenia

Preskočiť Prehľadať fóra

Prehľadať fóra

Preskočiť Najnovšie správy

Najnovšie správy

(Žiadne novinky neboli publikované)
Preskočiť Nadchádzajúce udalosti

Nadchádzajúce udalosti

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne nadchádzajúce udalosti
Preskočiť Aktuálna činnosť

Aktuálna činnosť

Aktivita od Saturday, 15 June 2024, 00:56

Od Vášho posledného prihlásenia sa nič nezmenilo