f.2.3 Závislosť koncentrácie volných nosičov náboja v Si od teploty

f.2.3 Závislosť koncentrácie volných nosičov náboja v Si od teploty

Pre prezretie súboru kliknite na odkaz index.html.