P

P

Palivo
Palivo (jadrové) 
Palivová kazeta
Palivová tableta
Palivová tyč 
Palivové čerpadlo
Palivové dúchadlo
Palivové hospodárstvo 
Palivový cyklus 
Palivový článok 
Para
Parná elektráreň
Parná turbína
Parné vykurovanie 
Parný bubon
Parný cyklus 
Parný kotol
Parný kotol s granulačným ohniskom
Parný kotol s výtavným ohniskom
Parný stroj 
Parogenerátor
Paroplynová elektráreň
Paroplynový cyklus 
Parovod 
Pasívne bezpečnostné systémy
Pásový dopravník
Pásový rovinný rošt 
Peletky
Peltonova turbína
Perpetum mobile 
Pevný rádioaktívny odpad 
Pilotný uzol 
Plamencový kotol 
Plazma
Plynárenstvo 
Plynný rádioaktívny odpad
Plynová turbína 
Podávač 
Podlahové vykurovanie 
Podmienky pripojenia k prenosovej sústave 
Podporné služby
Pohotovostný režim
Poistka
Polčas premeny (doba polpremeny) 
Pološpičková elektráreň 
Pološpičková vodná elektráreň 
Pološpičkové zaťaženie
Polovodiče 
Polymerizácia
Pool 
Popol 
Popolček 
Popoloviny
Porovnanie spotreby paliva a produkcie odpadov pri prevádzke jadrovej a uhoľnej elektrárne 
Porovnanie tepelnej účinnosti pri výrobe elektrickej energie
Poruchy v energetickej sústave 
Potenciál 
Potenciálna energia 
Povrchová baňa 
Povrchové úložisko 
Prečerpávacia vodná elektráreň 
Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh
Prečerpávacie čerpadlo 
Predhrievač
Prehrievač 
Prechodné javy 
Premena energie 
Prenos elektrickej energie 
Prenos tepla 
Prenosová kapacita 
Prenosová schopnosť 
Prenosová sieť 
Prenosová sústava 
Prenosové služby
Prepätie
Prepracovanie vyhoreného jadrového paliva 
Pretlaková vodná turbína
Pretlakový kotol
Prevádzka elektrizačnej sústavy 
Prevádzková príručka 
Priama ochrana 
Priehrada (vodná)
Priehradová vodná elektráreň 
Prierez vodiča
Prietoková vodná elektráreň
Prifázovanie 
Prihrievač 
Príkon
Prílivová vodná elektráreň 
Primárna energia 
Primárna regulácia činného výkonu 
Primárna regulácia napätia 
Primárne energetické zdroje
Primárny okruh 
Primárny okruh – horúca vetva
Primárny okruh – studená vetva
Primárny spaľovací vzduch 
Príprava prevádzky 
Prirodzená rádioaktivita 
Prirodzený obeh 
Prístup tretej strany k sieťam 
PWR 
Posledná zmena: Tuesday, 24 March 2015, 10:56

FEI STU v Bratislave

Spoločnosť pre elektrotechniku
a informatiku
Preskočiť Navigácia

Navigácia

Logo