S

Sadrovec
Sadzba elektriny jednoduchá
Sadzba elektriny zložená (kombinovaná)
Sadzby elektrickej energie 
Savoniov rotor 
Sekundárna energia
Sekundárna ochrana
Sekundárna regulácia frekvencie a výkonu
Sekundárny okruh
Sekundárny spaľovací vzduch
Separátor parného kotla 
Sieť 
Sieť nízkeho napätia (nn)
Sieť vysokého, veľmi vysokého a zvlášť vysokého napätia (vn, vvn, zvn) 
Síra
Skleníkový efekt 
Skrat
Skutočný výkon 
Škvara 
Slnečná energia 
Slnečná parková elektráreň 
Slnečná vežová elektráreň 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s 
Slovenský elektroenergetický dispečing (SED)
Sodík
Solárna elektráreň 
Solárny kolektor 
Solárny panel 
Spalinovod 
Spalinový kanál 
Spalinový kotol
Spaliny
Spalné teplo 
Spaľovací kotol 
Spaľovací motor
Spaľovací priestor 
Spaľovací vzduch 
Spaľovacie turbíny 
Spaľovanie
Spínacia stanica 
Spínač
Spínač integrovaný 
Spínač ovládaný diaľkovo 
Splynovací kotol 
Splynovanie uhlia
Spoľahlivosť 
Spoľahlivosť elektrizačnej sústavy 
Spotreba energie 
Spotrebiteľ energie 
Spracovateľské centrum RAO
Spravodlivá cena 
Stabilita elektrizačnej sústavy
Stabilizát 
Statická elektrina
Statická stabilita elektrizačnej sústavy 
Stator 
Stav núdze
Stelarátor
Stirlingov motor 
Stožiar elektrického vedenia 
Straty energie
Stredne aktívny odpad 
Striedač
Striedavá elektrická sieť
Striedavé elektrické napätie a prúd 
Striedavé elektrické veličiny 
Strmorúrový kotol 
Strmorúrový roštový parný kotol
Strojovňa
Stýkač elektromagnetický
Stýkač elektropneumatický 
Stýkač pneumatický
Súčiniteľ rýchlobežnosti 
Suché procesy
Superphénix
Supravodivosť 
Svetelný zdroj
Svetlo 
Svetlo vyžarujúca dióda 
Svetová energetická rada 
Svetová spotreba energie 
Svietiplyn
Svorkovnica 
Synchrónna rýchlosť 
Synchrónne motory s permanentnými magnetmi (SMPM) schopné štartu zo siete 
Synchrónny alternátor 
Synchrónny kompenzátor 
Synchrónny konvertor 
Synchrónny motor 
Synchrónny stroj 
Systém čistenia spalín 
Systémová služba 
Systémové služby (SyS) 
Škvara 
Špeciálne elektrárne 
Špičková vodná elektráreň 
Špičkové elektrárne 
Špičkové zaťaženie
Štart z tmy 
Štiepka
Štiepna reakcia 
Štiepna reťazová reakcia 
Štítkový údaj 
Posledná zmena: Thursday, 26 March 2015, 13:08

FEI STU v Bratislave

Spoločnosť pre elektrotechniku
a informatiku
Preskočiť Navigácia

Navigácia

Logo