New associated professors at the IEP

Dňa 27. apríla 2021 dvaja naši kolegovia z Ústavu elektroniky a fotoniky, 

doc. Ing. Erik Vavrinský, PhD., 

doc. Ing. Miroslav Hagara, PhD.,

úspešne absolvovali habilitačné konanie na FEI STU v odbore elektronika.

 

Blahoželáme !!!