Slovenka roka 2016 v kategórii veda a výskum

Viera-Stopjaková-small-132x188Prof. Ing. VIERA STOPJAKOVÁ, PhD., prodekanka pre vedu a výskum, profesorka na Ústave elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa stala Slovenkou roka 2016 v kategórii veda a výskum. Pracuje v oblasti  návrhu a implementácii obvodov a systémov integrovaných na čipe. Podieľala sa na riešení viac ako 20 domácich a medzinárodných vedeckých projektov. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 180 vedeckých článkov a príspevkov na medzinárodných konferenciách. Absolvovala stáže a výskumné pobyty v USA, Kanade, Belgicku.