Dvaja noví docenti na ÚEF

Dňa 27. apríla 2021 dvaja naši kolegovia z Ústavu elektroniky a fotoniky, 

doc. Ing. Erik Vavrinský, PhD., 

doc. Ing. Miroslav Hagara, PhD.,

úspešne absolvovali habilitačné konanie na FEI STU v odbore elektronika.

 

Blahoželáme !!!

COVID-19

Koronavírus vo svete - štatistiky 1 (zdroj: https://ourworldindata.org/)
Koronavírus vo svete - štatistiky 2 (zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/)
Koronavírus na Slovensku v číslach (zdroj: https://korona.gov.sk/)
Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní (zdroj: https://www.health.gov.sk/Index.aspx)

Koronavírus a STU
Aktualizácia opatrení FEI v súvislosti s koronavírusom
Organizácia streamovania na FEI STU

A aké riešenia sme prijali v rámci pedagogiky na ÚEF? Napríklad v rámci dištančnej výučby predmetu Mikropočítače a ich programovanie sme sa popasovali s realizáciou cvičení, s cieľom aby si študenti aj na diaľku mohli prakticky overiť svoje teoretické vedomosti. Na obrázku je pohľad na riadenie štvorčíslicového sedem-segmentového displeja. Cvičenie je zostavené tak, že umožňuje študentovi vzdialene editovať a spúšťať program pre procesor, pričom spätnú väzbu o funkčnosti jeho SW na reálnom HW riešení mu poskytuje kamera. Okrem riadenia displeja si študenti na ďalších cvičeniach naprogramujú v jazyku C bez použitia akýchkoľvek softvérových knižníc aj jednoduchý voltmeter, teplomer či digitálny generátor DDS na generovanie sínusového signálu.

MSPx-1

Mladí vedci dostali finančné prostriedky na výskumné projekty – blahoželáme

Mladí vedci so svojimi projektmi uspeli v súťaži v rámci schémy Programu na podporu mladých výskumníkov a dostali od STU granty na riešenie vedecko-výskumných projektov:

Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody Ni-FET-PEC Ing. Filip Chymo 1 000 €
Vývoj automatizovaného dávkovača liekov na báze IoT ako súčasť komplexného systému monitorovania zdravia DDIoT Ing. Ján Šubjak 1 000 €
Vývoj technológie prípravy sol-gel tenko-vrstvových tranzistorov a vyhodnocovanie ich kontaktného odporu CuOTFT Ing. Martin Ziman 1 000 €
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry ORGEL Ing. Martin Feiler 1 000 €

 

Viac tu:

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/mladi-vedci-dostali-financovanie-na-vyskumne-projekty.html?page_id=13557