COVID-19

Koronavírus vo svete - štatistiky 1 (zdroj: https://ourworldindata.org/)
Koronavírus vo svete - štatistiky 2 (zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/)
Koronavírus na Slovensku v číslach (zdroj: https://korona.gov.sk/)
Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní (zdroj: https://www.health.gov.sk/Index.aspx)

Koronavírus a STU
Aktualizácia opatrení FEI v súvislosti s koronavírusom
Organizácia streamovania na FEI STU

A aké riešenia sme prijali v rámci pedagogiky na ÚEF? Napríklad v rámci dištančnej výučby predmetu Mikropočítače a ich programovanie sme sa popasovali s realizáciou cvičení, s cieľom aby si študenti aj na diaľku mohli prakticky overiť svoje teoretické vedomosti. Na obrázku je pohľad na riadenie štvorčíslicového sedem-segmentového displeja. Cvičenie je zostavené tak, že umožňuje študentovi vzdialene editovať a spúšťať program pre procesor, pričom spätnú väzbu o funkčnosti jeho SW na reálnom HW riešení mu poskytuje kamera. Okrem riadenia displeja si študenti na ďalších cvičeniach naprogramujú v jazyku C bez použitia akýchkoľvek softvérových knižníc aj jednoduchý voltmeter, teplomer či digitálny generátor DDS na generovanie sínusového signálu.

MSPx-1