Mladí vedci dostali finančné prostriedky na výskumné projekty – blahoželáme

Mladí vedci so svojimi projektmi uspeli v súťaži v rámci schémy Programu na podporu mladých výskumníkov a dostali od STU granty na riešenie vedecko-výskumných projektov:

Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody Ni-FET-PEC Ing. Filip Chymo 1 000 €
Vývoj automatizovaného dávkovača liekov na báze IoT ako súčasť komplexného systému monitorovania zdravia DDIoT Ing. Ján Šubjak 1 000 €
Vývoj technológie prípravy sol-gel tenko-vrstvových tranzistorov a vyhodnocovanie ich kontaktného odporu CuOTFT Ing. Martin Ziman 1 000 €
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry ORGEL Ing. Martin Feiler 1 000 €

 

Viac tu:

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/mladi-vedci-dostali-financovanie-na-vyskumne-projekty.html?page_id=13557