Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2

Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2

Pre stiahnutie súboru kliknite na odkaz 56_metodicke_usmernenie_2011_SVS_pril1.pdf.