Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs  Čo sú to KETs?

  • Priemysel sa v celosvetovom meradle transformuje enormnou rýchlosťou. Prichádzajú nové technológie a dá sa očakávať, že zásadné zmeny nastanú už v priebehu piatich až desiatich rokov. Predpokladá sa, že do roku 2020 bude významná časť služieb a produktov výsledkom kľúčových technológií t.j. technológií KETs.

   Vieš, ktoré technológie tam patria?

   Európska komisia v roku 2009 definovala 6 kľúčových technológií, ktoré majú zabezpečiť pokrok v Európe. Progresívne materiály, mikro- a nanoelektronika, nanotechnológie, priemyselná biotechnológia, fotonika a pokročilé priemyselné systémy. 

   KETs poskytujú základ pre inováciu produktov v priereze všetkých priemyselných odvetví. Zahŕňajú vo svojom základe vedomostné technológie; mieru rýchleho rastu výskumu a vývoja, cykly rýchlej a integrovanej inovácie, vysoké kapitálové výdaje and vysokokvalikfikovanú zamestnanosť z hľadiska pohľadu súčasných trendov výskumu a požiadaviek trhu.

   KETS

   Zdroj: [1] K. Dervojeda, D. Verzijl, M. Lengton, J. H. Schrelten, "Vision and Sectoral Pilot on Skills for Key Enabling Technologies," Interim Report, [online] 2014, [cit. 2015-10-10], Available at: https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-kets-skills-interim-report-v1.pdf