Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Kam za vákuom?

  • Termín vákuum pochádza z lat. vacuus (prázdny) a v technickej praxi označuje priestor, v ktorom je tlak plynov podstatne nižší ako v priestore s atmosférickým tlakom. Normálna hodnota atmosférického tlaku (hodnota určená pre fyzikálne výpočty) pri hladine mora je 101 325 Pa. Tlak menší ako barometrický tlak sa nazýva podtlak.

   Podtlak využíva napríklad vysávač. Vysávač vysáva nečistoty, pretože sa vytvára tlakový rozdiel medzi plochou určenou na čistenie a sacou trubicou.

   Na vytvorenie vákua odsávaním plynu sa používa výveva. Technicky môže vákuum vzniknúť aj bez odsávania, napríklad ochladením, alebo skondenzovaním plynu, či pary (aj v pohároch na zaváranie pri zaváraní).

   V posledných desaťročiach prenikla vákuová technika a fyzika do rôznych odborov vedy a rôznych odvetví priemyslu. Okrem klasickej výroby elektrónok, obrazoviek, žiaroviek a žiariviek, sa s náročnými vákuovými aparatúrami stretávame pri výrobe polovodičových súčiastok, integrovaných obvodov, v optickom priemysle i pri výrobe čistých kovových materiálov.  

   Počet prístrojov, ktoré využívajú vákuum, veľmi vzrástol aj v laboratóriách. Začali sem prenikať aj ultravysokovákuové aparatúry na štúdium procesov na čistých povrchoch materiálov. Výskum v celom rade odborov fyziky (atómová a molekulová fyzika, urýchľovače častíc, fyzika plazmy a pod.) nie je bez náročných vákuových aparatúr vôbec možný. Vákuová technika nachádza uplatnenie aj v niektorých oblastiach výskumu fyziky tuhých látok, elektickej a optickej diagnostike, ale aj napríklad v rastových komorách na rast diamantových vrstiev.

   .

   Obr. 1: CVD reaktor na veľkoplošnú depozíciu uhlíkových nanomateriálov (Laboratórium uhlíkových nanoštruktúr a grafénových vrstiev na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave )

   .

   Zdrojhttps://vedator.space/vakuum-alebo-aku-silu-vyvola-nic/ 
   https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Guericke#Air_pressure_and_the_vacuum 
   https://www.activair.cz/cz/technicke-informace/informace-o-vakuu 
   https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/sluzby/elektronicke_studijne_materialy/netestnosti_vakuove_systemy.pdf