Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Keď chýba atóm

  • Kráľ polovodičov kremík, kryštalizuje v diamantovej mriežke, tak ako uhlík či germánium.

   .

   Obr.1 Kremík, kryštalická mriežka a jej zobrazenie

   .

   Počas rastu, alebo počas výrobného procesu môže dôjsť ku vzniku poruchy - jednou z najjednoduchších je vakancia - v mriežke chýba atóm.

   .

   Obr. 2 Elektrónová mikroskopia vakancií síry v monovrstve sulfidu molybdénu. Pravý kruh ukazuje na divakanciu, t.j. atómy síry chýbajú nad aj pod vrstvou Mo. Ostatné kruhy sú jednoduché vakancie, t.j. atómy síry chýbajú iba nad alebo pod vrstvou Mo. Mierka: 1 nm (doi:10.1038/ncomms7293)

   .

   I takáto jednoduchá porucha môže mať veľký vplyv na funkciu elektronickej súčiastky. Pokiaľ je elektricky aktívna, ovplyvní svoje okolie tak, že sa správa sa ako pasca, ktorá je schopná zachytiť alebo emitovať voľné nosiče náboja.

   .

   Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Vacancy_defect