Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   mili, mikro alebo nano?

  • Ak si pozrieme wikipediu, nájdeme tam definície 

   Mili (symbol m) je predpona sústavy SI a znamená mocninu 10−3, tj. jednu tisícinu (z latinčiny mille, čo znamená tisíc).

   Mikro (symbol μ ) je predpona sústavy SI a znamená mocninu 10−6, tj. jednu milióntinu (z gréčtiny μικρός, čo znamená malý).

   Nano (symbol n) je predpona sústavy SI a znamená mocninu 10−9, tj. jednu miliardtinu (z gréčtiny νανος, čo znamená trpaslík.

   VR simulácie

   Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mili

   Tak aká je odpoveď?

   Mili, mikro alebo nano? Príroda si s tým už dávno poradila. Ale človek sa snaží tiež.


   Obrázok: Porovnanie výrobkov človeka a výtvorov prírody

   V elektronike, tak ako aj v ďalších vedných disciplínach prebieha proces miniaturizácie. 

   Obrázok: Transformácia v elektronike vďaka miniaturizácii

   Pekným príkladom je tranzistor. So zmenšovaním rozmerov sa zväčšuje napr. počet tranzistorov na čípe. Máme výkonnejšie procesory, väčšie pamäte v počítačoch.

   Obrázok: Ukážka vývoja technológií tranzistorov.

   Bližšie o tom ako sa meria 1 nanometrový tranzistor a čo bude menšie? meria nájdeš na linke https://touchit.sk/ako-sa-meria-1-nanometrovy-tranzistor-a-co-bude-mensie/269401

   Peter Benko, 2020