Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Abakus 

  • Abakus je staroveké počítadlo pochádzajúce z Ázie, ktoré boli používané v Babylone, v starovekej Indii, starovekom Grécku, starovekom Ríme, stredovekej Európe, v Číne, Japonsku, Sovietskom zväze. 

   • má viac ako 5000 rokov
   • je to jednoduchá mechanická pomôcka uľahčujúca výpočty
   • najprv to bola doska s počtárskym kamienkami a vyznačenými stĺpcami, neskôr doštička sa žliabkami alebo rámček s guličkami na tyčkách. Doštička mohla byť tiež nahradená len čiarami vyznačenými v piesku
   • výpočet spočíval v presúvaní počtárskych kamienkov určitého riadku z jednej strany na druhú. 

   a)abakus b)abakus

   Obr. 1 a) Abakus používaný v Starovekom Ríme, b) ruské sčoty

   Tartársky abakus = počítadlo = suan pan

   • vynález tohto dômyselného nástroja sa pripisuje Čeo´u Lymu, ktorý žil v období vlády Žltého cisára Chuang-tiho.
   • 1. zmienka je z roku 2630 pred našim letopočtom.
   • nezachovali sa jeho grafické náčrty, predpokladá sa, že mal podobu dreveného rámu, vnútri ktorého sa nachádzali súvislé drevené lišty. Fungoval na systéme pozičného číslovania, to znamená, že existuje určitá pozícia pre jednotky, ďalšia pre desiatky a ďalšia pre stovky. Je to dômyselné rozmiestnenie, ktoré umožňuje a zrýchľuje výpočet.
   • suan pan je predchodca desiatkovej sústavy, ktorá sa v súčasnosti bežne používa.

   • niekoľko storočí neskôr ho priniesli do takých vzdialených miest, ako je napríklad Rusko, pod názvom sčoty, a do Japonska ako soroban.

   abakus

   Obr. 2 Čínsky abakus

   Zdroje: Struik, Dirk j.: Dějiny matematiky, Orbis, Praha 1963, str. 80
   https://encyklopediapoznania.sk/clanok/7039/abakus https://sk.wikipedia.org/wiki/Abakus_(po%C4%8D%C3%ADtacia_tabu%C4%BEka)
   https://www.topdesat.sk/2020/05/27/tartarsky-abakus/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinese-abacus.jpg