Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   CLOUD - bezpečné a efektívne programovanie

  • Cloud“ je online založený model vývoja a používania počítačových technológií. Pojem Cloud sa často zamieňa s online dátovým úložiskom, čo v skutočnosti nie je pravda. Cloud môžeme prirovnať k virtuálnemu priestoru, pomocou ktorého vývojári vytvárajú a zdieľajú informácie prostredníctvom virtuálnych hardvérových zdrojov.

   Zahŕňa to nielen samotné dáta, ale aj poskytovanie virtuálnej infraštruktúry, ktoré umožňuje vývoj riešení od užívateľského rozhrania front-end až po virtuálne hardvérové prvky zabezpečujúce funkčnosť danej aplikácie back-end. Takéto on-demand (podľa požiadavky) riešenie poskytuje vždy potrebný výkon v potrebnom čase efektívne a spoľahlivo, počas ktorého vývojár môže mať neustálu kontrolu nad virtuálnou infraštruktúrou a nemusí sa starať o hardvérovú údržbu a zálohovanie, všetko je automatizované až s 99,99 percentnou spoľahlivosťou.

   Najväčší Cloud poskytovatelia sú Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud, pričom najpopulárnejší medzi vývojármi je Azure, ktoré sa dokonale integruje s inými Microsoft technológiami ako Visual Studio IDE (Integrated Development Environment – Integrované Vývojárske Prostredie) a umožňuje automatické nasadenie infraštruktúry a aplikácie do Cloud-u. Podporuje end-to-end vývoj v rámci Microsoft svete bez potreby tretej strany. 

   Ako to funguje?

   Na lepšie znázornenie si uvedieme jednoduchý príklad vývoja v Azure, ktorý by ľahko zvládol aj Junior vývojár.

   Obrázok: Jednoduché nasadenie Azure Web aplikácie (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/media/image5-4.png)

   1. Visual Studio: Integrované vývojárske prostredie umožňuje tvorbu web stránok na báze rôznych programovacích jazykov ale aj konceptov. Jednoduchú jednostranovú web stránku je možné vytvoriť pomocou predvolenej šablóny. Skompilovaný projekt vytvára súbory na nasadenie do Azure.

   2. Azure Web App: Je služba založená na protokole HTTP slúžiaca na hosťovanie webových aplikácií. Takýto Cloud virtuálny zdroj dokáže načítať a zobraziť web stránku, ktorá bola vyvinutá vo Visual Studiu. Pod určitým URL bude táto stránka dostupná na internete. Cez rôzne procedúry je možné vytvoriť automaticky nielen virtuálny zdroj, ale aj  nasadiť web stránku priamo pomocou Visual Studia.

    

   zdrojhttps://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/common-web-application-architectures

   Arpád Kósa, 2020