Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Fotovoltika – energia Slnka

  • Slnko hrá v našom živote nezastupiteľnú úlohu. Vždy pre nás predstavovalo nielen začiatok dňa, ale prinášalo život do prírody. Bez slnka by zanikol život na zemi. Je pre nás nevyčerpateľným zdrojom energie čo v dobe klimatickej krízy začína mať oveľa väčší význam.

   Zásoby fosílnych palív ako sú uhlie, ropa a zemný plyn sa pomaly vyčerpávajú a stojíme pred neľahkou úlohou ako pokračovať. Aj preto sa v poslednej dobe naša pozornosť upriamuje na využitie Slnka ako nového a čistého zdroja energie.

   V prírode je to jednouché. Rastliny využívajú zelené farbivo nazývané chlorofyl, aby energiu slnečného žiarenia premenili na energiu v chemických väzbách. Ľudia však potrebujú elektrickú energiu a preto sa vedci zamerali na priamu premenu energie slnečného žiarenia na elektrickú energiu, takzvaný fotovoltický jav.

   V polovici minulého storočia bol na kremíku ako prvom polovodiči pozorovaný fotovoltický jav a okamžite sa tento druh obnoviteľného zdroja energie stal centrom záujmu výskumných laboratórií. Dnes už máme fotovoltické elektrárne ktoré dokážu nahradiť uhoľné elektrárne spaľujúce uhlie. Výroba elektrickej energie tak môže prebiehať bez škodlivých emisií, ťaženia uhlia v baniach a ničenia životného prostredia pri ekologických katastrofách keď ropa unikne do mora.

   Aj keď fotovoltika má ešte svoje úskalia, tak predstavuje viac ako len plnohodnotnú náhradu pre fosílne palivá. Aj vo fotovoltike ešte stále napreduje výskum a každý rok sa dosahujú nové prvenstvá. Výskumníci zvyšujú účinnosť premeny slnečnej energie na elektrickú, znižujú výrobné náklady, ale taktiež hľadajú spôsoby ako urobiť slnečné články ohybné alebo polopriehľadné. Otvárajú sa nám tak doteraz nevídané možnosti s fotovoltickými panelmi ako polopriehľadnou fóliou na oknách budov alebo ako flexibilnou nášivkou na batohu.

   Obrázok: Fotografia tlačenej elektródovej štruktúry na flexibilnom substráte.

   Martin Weis, 2020