Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Diamantové vrstvy a SARS-CoV-2

  • V súčasnosti už vieme, že vírus SARS-CoV-2 je schopný kontaminovať rôzne povrchy najmä papier a plast a zotrvať na nich po dobu dlhšiu ako 24 hodín (závisí to však od viacerých faktorov). V súvislosti s prenosom vírusu SARS-CoV-2 v populácii je preto mimoriadne dôležitý vývoj nových dezinfekčných a dekontaminačných techník schopných vírus SARS-CoV-2 účinne inaktivovať.

   Výskum v oblasti čistenia odpadových vôd napr. zo zdravotníckych zariadení pomocou bórom dopovaných diamantov (BDD), ktoré sú schopné produkovať na svojom povrchu hydroxylové radikály, ozón či ROS dlhodobo preukazuje vysokú účinnosť z hľadiska eliminácie mikrooganizmov a degradácie širokej škály mikropolutantov (nečistôt). Metóda má preto aj v súčasnej situácii vysoký potenciál pomôcť obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2 napríklad v kontaminovaných vodách. Proces čistenia prebieha bez pridávania akýchkoľvek nebezpečných chemikálií, vďaka čomu je zároveň priateľský k životnému prostrediu.

   .

   Obr. 1 Ukážka zo Simulátora čistenia odpadových vôd, ktorý má za úlohu predstaviť laickej verejnosti spôsob odstraňovania znečistenia vôd (potravinárske farbivo) pomocou diamantových elektród elektrochemickými technikami.


   Poznámka: Laboratórium uhlíkových nanoštruktúr a grafénových vrstiev na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave sa už celé roky intenzívne venujú diamantom, vedia ich umelo pestovať a využiť ich vlastnosti v užitočných projektoch prospešných ľudskému zdraviu. 

   Zdroj: http://www.slovakdiamondgroup.sk/?p=1012
   www.slovakdiamondgroup.sk 
   https://www.facebook.com/Slovenskediamanty 
   https://www.youtube.com/channel/UC3Bwl14gMp26eA_DuxjAROw