Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Prvý európsky tranzistor

  • Prvý tranzistor na svete vynašli v roku 1947 v Bellových laboratóriách v USA vedci John Bardeen, William Bradford Shockley a Walter Houser Brattain. A ako na tom bola Európa?

   V roku 1948 bol vynájdený tranzistor aj v Paríži dvoma nemeckými fyzikmi pracujúcimi v Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse v Paríži, vo firme na vývoj a výrobu usmerňovačov z kremíka a germánia. Herbert Franz Mataré (22.9.1912 – 2.9.2011) a Henrich Johann Welker (9.9.1912– 25.12.1981) vyvinuli aktívnu germániovú súčiastku prihlásenú na patentovanie v apríli 1948 pod názvom "transistron".

   a)b)tr

   c)Matared)Welker

   Obr. 1 a) Mataré a Welkerov „transistron“ sa tiež predávali ako WestCrel, b) Röntgenový snímok 'Transistron' zobrazujúci bodové kontakty, c) Herbert F. Mataré okolo roku 1948, d) Heinrich Welker v roku 1970

   V roku 1947 Motar začal skúmať podivný fenomén známy ako „interferencia“. Ak dva bodové kontakty boli dostatočne blízko od seba, do 100 µm od seba, môže byť na jednom z nich ovplyvňujúci prúd pretekajúci do druhej, podobne ako to bolo v Bell Labs u Bardeena a Brattaina. V júni 1948 získali konzistentné a reprodukovateľné výsledky s použitím vyššej čistoty vzoriek germánia vyrobené Welkerom. Spoločnosť dala tranzistor do výroby. Do polovice roka 1949 ich bolo vyrobené už niekoľko tisíc pre potreby francúzskeho telefónneho systému. Motar i Welker sa vrátili do Nemecka v roku 1952, kde Motar založil firmu Intermetal, prvú spoločnosť na svete, ktorá ponúkala diódy a tranzistory a Welker sa stal v Siemens riaditeľom pre výskum.

   Zdroje: https://www.computerhistory.org/siliconengine/the-european-transistor-invention/
   https://www.zones.sk/materialy/informatika/historia-mikroprocesora-21058.pdf https://alchetron.com/Heinrich-Welker