Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs  Prví nanotechnológovia

  • Termín Nanotechnológia ako prvý predstavil v roku 1974 japonský profesor Taniguchi v prednáške na tému sofistifikovaných výrobných procesov.

   Jedná sa o technický odbor, ktorý sa zaoberá tvorbou a využívaním technológií v mierke rádovo nanometrov (obvykle cca 1-100 nm), tzn. 10-9 m (miliardtina metra), čo je približne tisícina hrúbky ľudského vlasu.

   Nanotechnológie však používali už antickí Rimania, o čom svedčí kalich kráľa Lykúrgosa z Trácie (The Lycurgus Cup) zo 4-tého storočia. Tento kalich mení farbu podľa umiestnenia osvetlenia - je zelený ak svietite zvonku a červený ak svietite zvútra. Príčinou sú nanočastice zlata (40 ppm Au) a nanočastice striebra (300 ppm Ag), ktoré sú pridané do oxid kremičitého skla. 

   cup

   Zdroj: https://www.slideshare.net/CyFairLIFE/nanotech-9992827