Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Tajomstvo polovodičov

  • Práve polovodič je tajomný materiál, ktorého vodivosť vieme výrazne ovplyvniť dopadajúcim svetlom, meniacou sa teplotou, usporiadaním kryštalickej mriežky ako aj pridaním prímesí.

   VR simulácie

   Obr. 1 Prehľad rezistivít rôznych elektrotechnických materiálov


   Vplýv koncentrácie prímesí na vodivosť ilustruje Obr. 2. Kým vodiče a izolanty sú definované jednou hodnotou vodivosti, v polovodičoch sa veľkosť vodivosti mení v širokom rozsahu.    Zdroj: http://web.tuke.sk/fei-kte/slovak/subjects/ZIM/Kapitola%2002%20-%20Vodice.pdf
   https://kids.britannica.com/students/article/semiconductor/66711/media?assemblyId=139