Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Porozprávajme sa o displejoch. Čo je LED, QLED, a OLED?

  • Ak by ste v týchto dňoch navštívili obchod so spotrebnou elektronikou tak na vás v oddelení s televízormi budú svietiť nápisi ako LED, OLED alebo QLED.

   Ale čo to vlastne znamená? Začnime od začiatku. Asi viacerí poznáme technológiu obrazoviek z tekutých kryštálov, skrátene LCD (z angl. liquid-crystal display), ktorá sa nám zdá zastaralá a nahradili ju práve tie vyššie spomínané skratky. Pri LCD televízoroch bolo podsvietenie obrazovky pomocou výbojky a obraz sa vytváral stmavnutím tekutých kryštálov po priložení elektrického napätia. Inak povedané, každý bod na televízore bol svetlý alebo tmavý podľa toho aké elektrické napätie sme dali na tekuté kryštáli v tom bode. Keďže podsvietenie bolo bielym svetlom, tak farba každého bodu bola určená farebným filtrom vloženým pred tekuté kryštáli. Táto technológia mala svoje problémy hlavne v malej životnosti výbojky ktorá podsvecovala obrazovku. Práve preto sa návrhári a konštruktéri rozhodli použiť niečo s vyššou životnosťou a výbojku nahradili elektroluminiscenčnými diódami.

   Skratka LED predstavuje elektroluminiscenčnú diódu (z angl. light-emitting diode), teda elektronický prvok ktorý dokáže svietiť. Nedajte sa však pomýliť, LED televízor predstavuje stále ten istý LCD televízor, len podsvietenie je pomocou LED prvkov namiesto nespoľahlivej výbojky. Technológia LED prvkov však neumožňovala ich využitie priamo ako svietiacich bodov na obrazovke, keďže spájanie LED prvkov do veľkej plochy bolo nemožné bez toho aby neboli pozorovateľné hranice medzi nimi.

   Významným pokrokom bolo objavenie organických materiálov mali polovodičové vlastnosti, takzvaných organických polovodičov. S ich nástupom na scénu sa podarilo vyrobiť organické LED, skrátene OLED. Nová OLED technológia okrem iného priniesla možnosť vytvárania miniatúrnych OLED prvkov uložených vedľa seba na veľkej ploche. Inak povedané, otvorili sa nám dvere ku výrobe OLED displejov kde každý svietiaci bod obrazovky predstavoval jeden OLED prvok. Oproti dovtedy známym LED televízorom nová technológia poskytla lepšiu vernosť zobrazenia farieb alebo možnosť nekonečného kontrastu, teda čierna farba bola naozaj čierna a nie len tmavo šedá. Nevýhodou ale bola vyššia cena oproti technológií LED televízorov.

   Preto bola navrhnutá alternatíva vo forme vylepšených LED televízorov kde sa farebné filtre nahradili novým materiálom nazývaným kvantové body. Kvantový bod je polovodič vo veľkosti niekoľkých nanometrov, takže vďaka svojej veľkosti sa odrazu uplatňujú efekty kvantovej fyziky a získava úplne nové vlastnosti ktoré závisia od jeho veľkosti. Kvantové body sa dajú využiť pre premenu bieleho svetla na vybranú farbu bez toho aby sa výrazne strácala intenzita svetla tak ako je to pri farebných filtroch. Technológia QLED televízorov (z angl. quantum dot LED) tak poskytla oproti LED televízorom lepšie zobrazenie farieb a vyšší jas a kontrast bez toho aby neúmerne navyšovala cenu.

   Obrázok: Princíp technológie LED, OLED a QLED displejov

   Martin Weis, 2020