Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Z1, Z2, Z3 a Z4

  • Z1, Z2, Z3 a Z4 patria medzi počítače 0. generácie, ktoré vyvinul Konrad Zuse.

   Konrad Zuse (1910-1995) bol nemecký vedec, vynálezca, podnikateľ a projektant programovo riadeného počítacieho stroja, používajúceho dvojkovú sústavu a semilogaritmickú reprezentáciu čísel. Je tiež autorom konceptu takzvanej digitálnej fyziky.

   lV roku 1938 Konrad Zuse dokončil prvý experimentálny model počítača V1, ktorý bol neskôr premenovaný na Z1. Počítač pracoval s číslami v dvojkovej sústave s pohyblivou rádovou čiarkou. Dáta mohli byť vložené pomocou diernych pások alebo numerickou klávesnicou. Výsledok bol zobrazovaný pomocou elektrických lámp.

   V roku 1941 Konrad Zuse skombinoval svoju mechanickú pamäť s novou aritmetickou jednotkou na báze elektromagnetického relé. Na jej konštrukciu bolo použitých 200 kusov. Tento experimentálny projekt bol nazvaný Z2. Ešte v ten istý rok však zostrojil ďalší model svojho počítač Z3, ktorý bol prvým plne funkčným digitálnym počítačom. Tvorilo ho až 2 600 elektromagnetických relé. Jedna polovica týchto relé tvorila výpočtovú jednotku a druhá polovica slúžila ako pamäť. Počítač dokázal vykonať až 50 aritmetických operácií za minútu.

   V roku 1942 Konrad Zuse zostrojil posledný model svojho počítača Z4, ktorý bol použitý na výpočet aerodynamických charakteristík smerového krídla lietadiel. Tento model bol iba malým vylepšením oproti Z3, pretože Zuse kvôli druhej svetovej vojne už nemal dostatok finančných prostriedkov.

   ZObr. 1 Konrad Zuse (1910 - 1995) Šesť princípov Zuse: - Binárny systém; - Použitie zariadení pracujúcich na "áno / nie" (logická 1 a 0); - Plne automatizovaná prevádzka kalkulačky; - Výpočty procesu programovania; - Podpora pre aritmetiku s pohyblivou rádovou čiarkou; - Použitie veľkej kapacity pamäte.

   Obr. 2 Počítač Z4

   Zdroj: https://encyklopediapoznania.sk/clanok/7411/zuse-konrad-1910-1995
   https://present5.com/basic-periods-in-computer-history-v-pre-mechanical-v/https://en.wikipedia.org/wiki/Z4_(computer)