Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Potrebujú radary HEMT?

  • Podľa wikipédie  radar (z angl. radio detection and ranging) alebo rádiolokátor je zariadenie, ktoré vysiela elektromagnetické vlny a následne sníma ich odraz od objektu, schopného tieto vlny odrážať. V súčasnosti radary využívajú elektromagnetické žiarenie najmä z mikrovlnnej oblasti.

   HEMT (High Electron Mobility Transistor) sú tranzistory s vysokou pohyblivosťou elektrónov, ktoré sa používajú v aplikáciách, kde sa uskutočňuje komunikácia s mikrovlnnými milimetrovými vlnami. Používajú sa aj na radar, zobrazovanie, ako aj rádioastronómiu. V zásade sa HEMT používajú tam, kde sa vyžaduje vysoký zisk pri vysokých frekvenciách spolu s nízkymi hodnotami šumu. Používajú sa aj v aplikáciách meničov napätia. Tieto tranzistory sú tiež ideálne ako digitálne spínače v integrovaných obvodoch a na použitie ako zosilňovače pre obrovské množstvá prúdu pomocou malého napätia ako riadiaceho signálu.

   HEMT na báze nitridu gália (GaN) ponúkajú výhody vysokého zisku, vysokej rýchlosti spínania a vysokej hustoty výkonu. Tieto výhody stoja za súčasným trendom nahrádzania vysokovýkonných zosilňovačov TWT (Traveling Wave Tube = VF elektrónka s postupnou vlnou – permaktron pre mikrovlnné pásmo) s veľkou šírkou pásma, ktoré radar bežne používa.

   Významná časť dopytu po HEMT na báze GaN preto pochádza z radarov v obranných aj civilných aplikáciách.

   Obr. 1. Scenáre použitia pre multifunkčné radary pracujúce v C-Ku pásmach (6-18 GHz)

   Obr. 2 Fotografia a štruktúra širokopásmového T/R (transmitter/receiver) modulu GaN

   Zdrojhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Radar 
   http://gwentechembedded.com/hemt-high-electron-mobility-transistor-advantages-applications/#:~:text=HEMTs%20are%20used%20in%20applications,used%20in%20voltage%20converter%20applications.
   https://www.wolfspeed.com/knowledge-center/article/gan-hemts-for-pulsed-radar-applications
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Permaktron 
   https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2011/0606-02.html

   Poznámka: Pásmo C, pásmo X, pásmo Ku sú bežné názvy pre každé frekvenčné pásmo. C-pásmo pokrýva 4-8 GHz a nie je náchylné na utlmenie dažďom alebo hmlou. Aplikácie, ktoré využívajú pásmo C, zahŕňajú satelitnú komunikáciu, pevné bezdrôtové siete, bezdrôtové prístupové siete, radary riadenia letovej prevádzky, meteorologické radary atď. Pásmo X pokrýva 8-12 GHz a má len minimálny vplyv na presluchy a rušenie sťažuje zachytenie alebo zaseknutie. Pásmo X sa často používa v satelitných komunikáciách, radaroch riadenia letovej prevádzky a meteorologických radaroch. Pásmo Ku pokrýva 12-18 GHz a má len minimálny vplyv presluchov a rušenia, čo sťažuje odpočúvanie alebo rušenie. Aplikácie v pásme Ku zahŕňajú satelitnú komunikáciu a rôzne typy radarov.